MONUMENT


En runde rundt Kjærlighetskarusellen:
En bok om rom, piss og begjær


Homo-monumentet Kjærlighetskarusellen i Stensparken har i senere tid fått mye oppmerksomhet. Det er blitt pusset opp og
reaktualisert som kunstinstallasjon - men er det de riktige delene av homohistorien som fremheves når dette fredede monumentet på ny blir badet i oppmerksomhetens lys? Hva slag sted er egentlig dette?

Nå kommer boken som tegner et riss gjennom historien, arkitekturen, fredningen (på godt og vondt) og hva slike steder gjør med, og for by og innbyggere.

Espen Robstad Heggertveit
Eirik Stokke

Pocket
100 sider  
12x16,5 mm

Design: Feliks Isaksen og Even Aalrust
Trykk: Trükiviis, Estland

ISBN: 978-82-693685-0-5
LANSERES 12. AUGUST
LONDON PUB 18:00


Facebook-event


GROTTO BOOKS - a publishing project

@grotto-books / grottobooks@gmail.com

©2024